articles

Exposició laboral al fred: treballar a baixes temperatures

Exposició laboral al fred: treballar a baixes temperatures

Treballs a l'exterior, en alçada, en contacte amb l'aigua o en recintes interiors com escorxadors o cambres frigorífiques, són alguns dels exemples de la exposició laboral al fred.

Quan sotmetem el nostre cos a temperatures baixes de forma continuada podem ocasionar problemes considerables de salut si no fem servir la roba laboral adequada.

Però, quins són els principals riscos i com combatre'ls?

A continuació ho veurem.

Riscos de l'exposició laboral al fred extrem

Roba laboral fred

Exposició laboral al fred: treballar a baixes temperatures

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball estableix el risc a temperatures extremes segons la Nota Tècnica d'estrès per fred.

S'hi estableix que per sota dels 15è comença una sensació de disconfort tèrmic i per sota dels 5è el perill es considera immediat.

Els efectes contra la salut derivats per la exposició a temperatures extremes a la feina depenen fonamentalment de 3 factors:

  1. La temperatura ambient.
  2. Lexistència de corrents daire.
  3. El temps dexposició.

En funció de tot això, aquests són els riscos principals d'una exposició laboral al fred:

  • Pèrdua de capacitat a la feina: Unes temperatures baixes poden ocasionar pèrdues en la destresa manual, la capacitat física i la mental.
  • Sensació de dolor i fred: Una pèrdua excessiva de calor en parts o en la totalitat del nostre cos originarà disconfort, sensació de fred i, en alguns casos, dolors.
  • Problemes a la salut: Els més comuns són els respiratoris (des de broncoespasmes fins a irritacions de diversos tipus), cardiovasculars, diverses lesions produïdes pel fred (congelacions, refredaments localitzats i la hipotèrmia, com el dany més sever que es pot produir) i mentals (estrès tèrmic laboral per fred).

Mesures de seguretat en treballs amb exposició a baixes temperatures

L'exposició perllongada al fred actua diferent a cada persona en funció de característiques particulars com l'edat, l'estat general físic o la constitució corporal. No obstant això, hi ha diverses mesures de protecció que són utilitzades per preservar la salut dels treballadors, aquestes són les més comunes:

Mesures tècniques i organitzatives

Vestuari laboral contra el fredPlanificar els treballs en funció de les condicions climatològiques ajuda a la prevenció de riscos laborals per fred.

Al mateix temps, si es fan feines a l'exterior, el proveir de casetes climatitzades on es puguin servir begudes calentes és fonamental per escalfar el cos dels treballadors.

Si s'efectuen a interiors, la instal·lació de mecanismes automàtics i diferents aïllaments són dues mesures que redueixen considerablement els riscos per fred laboral.

Mesures de prevenció personals

L'objectiu és intentar evitar les pèrdues de calor del cos, i per això, res millor que la utilització de peces adequades que facilitin una evaporació de la suor.

En determinats treballs, aquest tipus de roba laboral es pot considerar EPI.

D'altra banda, facilitar a l'entorn laboral la ingesta de begudes calentes, la disminució del cafè, la possibilitat de substituir la roba humida o un control adequat del ritme de treball, ajuden considerablement a minimitzar els riscos d'exposició al fred.

Tots aquests consells són molt vàlids per disminuir amb eficàcia la exposició laboral al fred.

Però, a més, una formació adequada en els treballadors pot ser una de les eines més importants per controlar tots els riscos existents, així com una de les millors mesures de protecció que cal adoptar.