Sense categoria

arnesos

Un arnès (del francès harnais, i aquest al seu torn del terme nòrdic herrnest)1 és un element de seguretat usat en molt diferents àmbits, des de l'escalada i el kitesurf, al muntanyisme en general, l'espeleologia, els rescats, els descens de rius (ràfting).

En alpinisme i muntanyisme, podem classificar els arnesos a:

De cintura. És el més usat. Es col·loca a la cintura, amb només un punt d'ancoratge a la part davantera.
Integrals. De cos sencer.
Combinats. De cintura + el de pit (que mai no s'ha d'usar sol). El nus d´unió s´efectua amb la corda de la cordada.

L'arnès de cintura és el més segur pel que fa a traumes i lesions del que cau. Fins i tot en cas de caiguda cap avall, l'arnès de cintura és el que redueix al mínim els riscos de traumes. La tracció sobre la cintura produïda en una caiguda cap avall fa que el cos basculi i el cap quedi en posició de seguretat, eliminant amb aquest balanceig part de l'energia cinètica.
Arnès integral.

L'arnès integral ha estat gairebé abandonat a l'alpinisme en roca i gel, sobretot perquè, en cas de caiguda cap avall, l'estrebada sobtada pot provocar el temut cop de fuet (llalada cervical); només es fa servir en casos de pes elevat de l'usuari o en treballs verticals amb corda estàtica.

D'altra banda, hi ha els arnesos fets de corda, com la cadira suïssa i els arnesos de bomber; també hi ha arnesos de cuir, làtex i neoprè.
Arnés de seguretat

Un arnès de seguretat és un equip unipersonal de seguretat format per diverses corretges i cintes de niló o polièster, que s'utilitza als treballs en alçada, treballs verticals i rescats. Aquests treballs es realitzen a tots els sectors d'activitat en general, sempre que sigui necessari. Què és un arnès de seguretat? Un arnès de seguretat és, com el seu nom implica, un element creat amb la seguretat del treballador en ment. Permet que l'operari treballi de manera segura i còmoda en alçada.

Per què serveixen i per què és important utilitzar-lo Ja sigui a l'hora de fer una reparació en un semàfor a la via pública o en canviar un llum de senyalització en una torre de telefonia, l'arnès de seguretat és elemental en molts rubros i tipus de labors.

L'arnès de seguretat és usat per prevenir la caiguda del treballador; de fet, en molts casos l'arnès de seguretat és emprat en llocs on una caiguda representa risc i permet al treballador transitar llocs prèviament inaccessibles sense l'ús de l'arnès.

Tipus d'arnesos de seguretat L'arnès de seguretat va ser inventat a finals del segle XIX a Holanda i se n'atribueix la creació l'alpinista Jeanne Immink. Els arnesos més antiquats eren simplement un cinturó de cuir amb armelles d'acer, que prevenien la caiguda però no les lesions provocades per la detenció a l'aire. Eventualment, el 1998, amb la prohibició de l'ús d'aquests dispositius primitius, va començar la veritable evolució dels arnesos de seguretat, implementant diferents tipus i materials.

Arnès d'ús general»»' Són arnesos de seguretat dissenyats per a propòsits múltiples. La majoria consten de tres anells D (ferratges en forma de “D” que aguanten fins a 2200 kg., aproximadament) per a la subjecció dels connectors a l'ancoratge, camals, punts d'ajust, coixinets i ferratges. Opcionalment poden comptar amb un quart anell D a la zona pectoral per a més seguretat.

Arnesos per a ambients bruts Per a tasques on és inevitable embrutar la roba de treball (llocs on s'utilitzen olis, quitrans, pols, pintures i altres elements que embruten), es fa servir un arnès de seguretat recobert amb un material impermeable protector, que impedeix el contacte directe dels materials amb les ferramentes o el polièster, protegint-ho així del dany per corrosió.

Arnesos per a treballs d'electricitat en altura S'anomenen arnesos de seguretat dielèctrics i empren un material protector que aïlla de corrents elèctrics els ferratges i anells D, per evitar que l'arnès es torni conductiu en treballar a prop de camps elèctrics, protegint així el treballador. Són generalment fabricats amb fundes de vinil que recobreixen per complet tots els elements metàl·lics, prevenint la seva conductivitat. Arnesos per a treballs a la via pública' Són arnesos de seguretat amb material reflectiu, que permet aconseguir una alta visibilitat encara a la nit oa la boira. Estan especialment indicats per a treballs a la via pública, com ara manteniment d'il·luminació i semàfors en carrers i carreteres.

Arnesos per a soldadura Les tires estan fetes amb un material de fibres sintètiques a prova d'altes temperatures i són inflamables; resisteixen l'esquitxada d'espurnes de fins a 370 °C.

Classes d'arnesos L'OSHA (Occupational Health Safety Administration) categoritza tres graus de protecció per als arnesos de seguretat:

Classe 1: Són aquells cinturons corporals dissenyats només per posicionar el treballador en un lloc determinat i prevenir una caiguda, però no li ofereix protecció contra caigudes de més d'un metre. Classe 2: Són arnesos pectorals que prevenen les caigudes en llocs relliscosos, però no estan fets per protegir el treballador davant de caigudes lliures de forma vertical. S'usen per hissar-lo des d'instal·lacions subterrànies. Classe 3: Arnesos de cos sencer, que protegeixen davant de les caigudes lliures més severes.