articles

Quan canviar un Casc d'Obra

Quan canviar un Casc d'Obra

Caducitat d'un casc d'obra

Quan ho has de canviar?

Molta gent pensa que un EPI dura per a tota la vida mentre estigui ben conservat.

I això no és així.

Per exemple, la caducitat d'un casc d'obra té una data determinada, que ens indica que ens protegirà eficaçment mentre es trobi en perfectes condicions.

Però a partir d'aquí, hem de canviar-lo, perquè els seus materials perdran les seves propietats.

Com, que no ho sabies?

Doncs aquí anem a explicar-t'ho.

Què recull la normativa europea EN 397

La norma europea EN 397 redactada el 1995 i ratificada el 2012 regula tots els aspectes en què ha d'estar construït el casc d'un EPI.

Especifica els requisits físics i les proves de rendiment als quals ha d'estar sotmès.

Però, en cap cas indica la caducitat d'un casc d'obra.

Casc d´Obra Granite PEAK

24,49  IVA no inclòs
Tipus casc de muntanya Mentonera de 3 punts de fixació

Casc d´Obra Granite WIND

26,07  IVA no inclòs
Tipus CASC DE MUNTANYA. Mentonera DE 3 PUNTS DE FIXACIÓ.

Casc d´obra QUARTZ UP III

8,38  IVA no inclòs
AJUST mitjançant Rotor AÏLLAMENT ELÈCTRIC (EN50365).

Casc d´obra QUARTZ UP IV

8,78  IVA no inclòs
Ajustable per Rotor. Casc d'obra ventilat de polipropilè (PP) d'alta densitat, amb tractament ultraviolat.

Casc Obra Super QUARTZ

14,52  IVA no inclòs
Casc per a construcció i obres en ABS-PC.

El que sí que obliga és a que tot element que es construeixi d'acord a aquesta norma ha d'incloure certa informació marcada en la seva copa, ja sigui impresa o modelada.

Aquí s'han d'incloure aspectes com el nom de fabricant, el número de la norma europea sota el qual està fabricat, la data, les talles i el material amb què està fet.

Significat de l'etiqueta o adhesiu amb la ruleta d'un casc d'obra

Una etiqueta amb mena de ruleta que ve a l'interior del cas se l'anomena gràfic polar.

En ella, ha d'aparèixer en la seva base una data i en el cercle, apareixerà una fletxa, amb dos dígits voltant assenyalant un nombre.

La lectura implica la data de fabricació, i per esbrinar-la és molt simple, a banda que ve numèricament a la base, la fletxa indica un número corresponent al mes, i l'any són els dos dígits que hi ha al voltant.

Hem d'incidir en la seva correcta interpretació, ja que moltes persones confonen la data de fabricació indicada al gràfic polar amb la caducitat dels cascos de seguretat.

Com saber la caducitat d'un casc d'obra

Per trobar la data de caducitat d'un casc de seguretat hem de marxar a la informació que ha d'incloure el seu fabricant.

En ella, han de constar detalls com instruccions d'ús, manuals o fullets explicatius, i la longevitat exacta de l'EPI corresponent.

Una cosa és la data de caducitat del casc de seguretat que marca el fabricant i una altra és que es pugui utilitzar tot aquest temps amb la garantia que protegirà.

Com tots els objectes, aquests es van degradant amb el temps o el mal ús a què s'hagin vist exposats.

Casc d´obra Baseball DIAMOND V

12,41  IVA no inclòs
Casc d'obra ABS Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una major visió vertical.

Casc d´obra Baseball DIAMOND V UP

15,77  IVA no inclòs
Casc amb forma de gorra de baseball més barballera sistema rotor®

Casc d´obra QUARTZ UP III

8,38  IVA no inclòs
AJUST mitjançant Rotor AÏLLAMENT ELÈCTRIC (EN50365).

Casc d'Obra Ventilat DIAMOND VI WIND

12,41  IVA no inclòs
Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una major visió vertical.

Casc Obra QUARTZ I

6,34  IVA no inclòs
 AJUST mitjançant Rotor AÏLLAMENT ELÈCTRIC (EN50365).

Com mantenir un casc d'obra en bon estat

Per preservar tota l'eficàcia del casc d'obra es recomana emmagatzemar-lo en un embalatge original i en un lloc on hi hagi temperatures compreses entre els 0 i els 3º.

És molt recomanable, també, que siguem nosaltres mateixos els qui ho netegem.

D'aquesta manera, podrem fixar-nos en qualsevol cop, fissura o desperfecte que pugui tenir.

En cas de trobar algun, ja no cal esperar a la seva caducitat, hem de canviar immediatament, ja que és possible que hagi perdut les seves propietats protectores.

És important recalcar que no hem d'esperar la data de caducitat d'un casc d'obra per canviar-lo.

Hem de mantenir-lo en bones condicions i realitzar les inspeccions oportunes per verificar que es troba en bon estat d'ús.

I és que la nostra protecció dependrà d'això!